Država duguje građanima rešavanje istorijskog zagađenja

Vesti 2018 Pogodaka: 1791

Država duguje građanima rešavanje istorijskog zagađenja

 logo-1.png

Udruženje industrije otpada Srbije „Hrabri čistač“ želi da poruči da država duguje građanima rešavanje problema istorijskog zagađenja. Problem istorijskog industrijskog - opasnog otpada je zaostavština prošlosti (društvenih preduzeća). Ovaj otpad je i dalje na lokacijama zatvorenih društvenih preduzeća ili preduzeća u stečaju koji je neadekvatno skladišten i u suprotnosti sa važećim pravnim propisima o skladištenju opasnog otpada samim tim povećan je rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu kontinuiranim administativnim opravdanjima. 

Zakon o zaštiti životne sredine predvideo je da se kroz Zeleni Fond, u skladu sa prioritetima rešavaju problemi istorijskog zagađenja. Hrabri čistač smatra da bi prvi prioritet Zelenog fonda morao biti rešavanje ovog zaostalog problema, imajući u vidu njegov direktan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Ustavom zagarantovano pravo građana Republike Srbije je pravo da žive u zdravoj životnoj sredini. Država mora u skladu sa važećim propisima Republike Srbije da obaveštava građane i brine o stanju životne sredine i negativnim posledicama. Toksične materije istorijskog opasnog otpada iz industrije svakodnevno zagađuju zemljište i podzemne vode, što utiče na ceo ekosistem a posebno na kvalitet vode i hrane, što se sve u krajnjem odražava na zdravlje građana. Neadekvatnim planiranjem, finansiranjem i nedostatkom sistemskog pristupa, ugrožava se zdravlje građana Republike Srbije, ali i se ugrožava privatni sektor – privatna industrija optada koja sa svojim postojećim kapacetima može u relativno kratkom roku da reši ovaj zaostali problem iz prošlosti. Podsećanja radi, problem istorijskog zagađenja ne završava se samim sakupljanjem otpada već i sprvođenjem sanacije i remedijacije zemljišta.

Ovim putem Hrabri čistač apeluje na Ministarstvo zaštite životne sredine i Vladu Republike Srbije da sistemski reši ovaj problem, prvenstveno zbog građana Republike Srbije.

Štampa